Obecné informace

Pravidla soutěže

  1. Do každé kategorie může škola přihlásit maximálně 3 kolekce. Žák může přihlásit maximálně 1 návrh.
  2. Maximální doba předvedení jedné kolekce jsou 2 minuty.
  3. Není povoleno znečišťovat předváděcí plochu žádnými látkami ani předměty.
  4. Při prezentaci, z důvodu bezpečnosti, není povoleno používat otevřený oheň, pyrotechnické výrobky, efekty apod.
  5. Je zakázáno prezentovat kolekce či posílat návrhy s motivy porušujícími zákony České republiky a příslušné mezinárodní úmluvy; kolekce či výkresy urážlivé, rasově intoleranční a jinak nevhodné.
  6. K prezentaci soutěže zašlou soutěžící na email odevatextil@gmail.com hudbu (ve formátu MP3) a také jednu až tři fotografie kolekce, které budou prezentovány při předvádění (ve formátu JPG, JPEG, PNG nebo GIF). Termín zaslání hudby a fotografií je do 8. 9. 2019.
  7. Soutěže se nesmí zúčastnit její organizátoři ani jejich příbuzní.
  8. Při porušení pravidla 1 bude se školou konzultováno, jaké kolekce (výkresy) chce použít. Při porušení pravidel 2, 3, 4 a 5 bude kolekce diskvalifikována ze soutěže. Při porušení pravidla 6 bude kolekci v případě nedodržení termínu zaslání hudby hudba dle našeho uvážení přidělena. Změna hudby po termínu není možná.

Kudy k nám


Adresa budovy G: Univerzitní náměstí 1410/1, Liberec I-Staré Město


Fotografie budovy G

Pohled z Husovy ulice

Pohled z Univerzitního náměstí

Pohled z Boční ulicesoutez_2017

fb_icon_325x325


© Spolek pro pořádání soutěže Oděv a textil, Liberec 2016–